EGBA ber Norge revurdere sitt casinolovverk

18. september 2018
European Gambling and Betting Association

De fleste landene i Nord-Europa driver statlig eide selskaper som har monopol på gamblingmarkedet. Disse selskapene er de eneste som har tillatelse til å tilby gamblingprodukter og tjenester til befolkningen.

Likevel har en bølge med store endringer slått inn over regionen den siste tiden. Gambling på nettet har vokset i et forrykende tempo, og regulatorene har problemer med å holde disse tjenestene utenfor befolkningens rekkevidde. Man kan besøke nettsider uansett hvor i verden man befinner seg, og derfor er myndighetene nødt til å komme opp med andre måter å håndtere situasjonen på.

Noen land, som Sverige, har tatt en mer liberal tilnærming gjennom å åpne opp markedene sine for private selskaper. Sverige begynte å ta i mot lisenssøknader fra gamblingtilbydere i forrige måned, og fra og med neste år vil selskapene som får lisens få tillatelse til å drive lovlig i markedet side om side med de statlig eide monopolene.

På den andre siden av skalaen finner vi Norge, som aldeles ikke vurderer en lignende tilnærming, og som i stedet ser på måter å forhindre internasjonalt lisensierte gamblingsider å nå ut til norske spillere. En av måtene Norge planlegger å gjøre dette på å er å nekte finansinstitusjoner fra å behandle betalinger og overføringer til og fra disse selskapene. Uten betalingskanaler vil de ikke kunne ta i mot innskudd fra kundene sine, eller betale ut gevinstene deres, noe som er selve hovedformålet med alle gamblingtjenester.

The European Gambling and Betting Association tviler på at betalingsblokkering vil være effektivt

EGBA er en organisasjon med hovedbase i Brussel, som representerer casino- og bettingoperatører som har lisens i EU. Organisasjonen har kommet med en uttalelse som svar til norske myndigheters avgjørelse om å blokkere betalinger til og fra gamblingoperatører. EGBA tror tiltakene som vurderes av myndighetene er “vanskelige å håndheve og mot sin hensikt”. I stedet oppfordrer organisasjonen Norge til å “introdusere en moderne gamblingregulering som er åpen for konkurranse, beskytter forbrukerne, og reflekterer forbrukerens valgmuligheter, samt den digitale tidsalderens realitet med et internett uten grenser.”

Generalsekretær i EGBA, Maarten Haijer, sier følgende om dagens situasjon i Norge: – “Fra et forbrukerperspektiv er det kun to lisensierte gamblingtilbydere i Norge – begge er statlig eid – og dette er rett og slett ikke bærekraftig i en tidsalder hvor forbrukere enkelt kan søke på nettet for å finne et gamingprodukt de liker. En komplett fornyelse av det norske nettspillregimet er derfor nødvendig for å sikre at lokale og utenlandske operatører kan sameksistere og ha lik tilgang til et velregulert marked som stemmer overens med virkelighetens etterspørsel fra forbrukerne om forskjellige gamingprodukter”. Det han foreslår er et alternativ som ligner på det som har skjedd i Sverige. Haijer sier videre at et regulert marked som både er effektivt og i tråd med forbrukernes behov kan oppnås “gjennom et nasjonalt lisensregime, lignende det som nylig ble innført i Sverige, som lar norske gamblingmyndigheter få kontroll over aktiviteten til utenlandske nettsider. Det er nettopp dette den overveldende majoriteten av europeiske land har gjort, og det er nettopp det vi oppfordrer Norge til å gjøre.”

Det er fortsatt usikkert hvilken retning Norge vil ta. Muligheten for å introdusere et lisensregime har alltid vært en mulighet for regulatorene, og de har vært klare over at nabolandene gradvis har gjennomført overgangsprosessen. Likevel ønsker myndighetene fortsatt å opprettholde monopolet til de statlige eide selskapene. Selv om EGBA er en organisasjon med formål å koordinere de regulatoriske rammeverkene på tvers av ulike jurisdiksjoner i EU, er ikke de norske myndighetene nødt til å forholde seg til deres krav. Likevel har EGBA sendt inn to søksmål mot myndighetene, noe som kanskje vil tvinge landets regulatorer til å gjøre endringer, men det gjenstår å se.