Norge etablerer nye regler for tilbydere av krypto

15. oktober 2018
Norge etablerer nye regler for tilbydere av krypto

Kryptoexchanger og lagringstilbydere i Norge er i ferd med å få nye reguleringer som kan påvirke den daglige driften. Nye reguleringer for hvitvasking av penger blir nå innført av Finanstilsynet. Avdelinger av utenlandske selskaper, samt nasjonale selskap, vil bli påvirket av de nye reguleringene som trer i kraft den 15. oktober.

Dette er de nye reglene

Finanstilsynet annonserte torsdag at nye reguleringer for hvitvasking av penger trer kommer til å bli innført av Finansdepartementet. Alle disse endringene vil definitivt påvirke alle norske selskaper som tilbyr exchange- og lagringstjenester for digitale valuta.

Selskapene trenger dog ikke bekymre seg for at reguleringene trer i kraft om en uke, siden det da ville vært omtrent umulig for dem å forberede seg. Selv om reglene vil gjelde fra 15. oktober, får selskapene fem måneder på seg til å oppfylle dem. Regulatorene har allerede gått ut offentlig og sagt at dette er en regulering som ikke bare gjelder for norske selskap, men også for alle selskap med avdelinger i Norge. Beskyttelse av investorer er ikke nevnt i reguleringene, men Finanstilsynet vil nøye overvåke at alle følger reglene.

Hvis du vet hva norske kroner er, vet du også hva en fiat valuta er. Alle de som tilbyr lagring eller veksling av vanlige (fiat) valutaer og kryptovalutaer er underlagt den nye loven for hvitvasking av penger. I tillegg blir også alle som tilbyr trading eller veksling av valutaer, enten i seg selv eller ved å koble kjøper og selger sammen, underlagt den nye loven. Det eneste unntaket vil være kryptoexchanges.

Hva med kundene?

Den nye loven pålegger også alle tilbydere å registrere seg hos Finanstilsynet for å kunne regne seg selv som regulert. De vil også bli pålagt å levere inn alle nødvendige dokumenter. Finanstilsynet sier også at kundene må forvente å få spørsmål om opprinnelsen til midlene deres, og hva de skal brukes til.

De har også oppgitt at hver eneste kryptotilbyder som blir registrert som et regulert selskap vil bli nødt til å levere jevnlige rapporter om aktivitetene sine, og de blir nødt til å dokumentere at de faktisk hjelper og tilbyr tjenester til kundene sine. Disse reglene gjelder dog ikke for privatpersoner som trader på egen hånd uten hjelp fra selskapet de er registrerte hos. De, og de som hjelper familiemedlemmer eller venner med trading, vil ikke bli bedt om å oppgi noen informasjon om sine aktiviteter. Det ville jo være et brudd på privatpersoners rett til personvern, ikke sant?