Norge vil lage sin egen kryptovaluta

13. juni 2018
Norge vil lage sin egen kryptovaluta

Mens myndigheter over hele verden forsøker å bestemme seg for hvordan de skal forholde seg til kryptovalutaer, venter hele verden tålmodig for å se hva noen av de mest utviklede landene bestemmer seg for. Norge har lenge blitt ansett som en økonomisk suksesshistorie, og hele verden forbinder Norge med optimale policyer og moderne teknologi. Norges tilnærming til kryptovalutaer ser også ut til å skille seg fra mange andre land. I stedet for å hevde at blokkjedeteknologien er en ren svindel, kommer landet til å omfavne alle de nye mulighetene teknologien gir. Norges Bank, den norske sentralbanken, annonserte nylig sin intensjon om å utvikle en nasjonal virtuell valuta.

Norge er en av verdens mest kontantfrie land, hvor kun circa 6 % av

befolkningen bruker kontanter som betalingsmiddel. Det er egentlig bare naturlig at det er i et slikt miljø at ideen om en virtuell valuta skulle oppstå. Kryptovalutaer innehar alle de beste kvalitetene til en valuta. De er enkle å overføre, de kan deles i uendelig små biter, og er billige å lage dersom man ønsker det. Et problem som mange har med kryptovalutaer er at de er risikable. Med en nasjonal kryptovaluta er det problemet fjernet fra ligningen, samt at det gir en perfekt mulighet til en ny måte å veksle penger på i landet.

Norges Bank utstedte et 55-siders dokument som fokuserte på fordelene ved en nasjonal, virtuell valuta. “Denne rapporten, utarbeidet av en arbeidsgruppe i Norges Bank, gir en oversikt over aspektene som burde vektlegges i avgjørelsen om hvorvidt Norges Bank bør utstede en CBDC [central bank digital currency]. En CBDC kan designes på forskjellige måter, avhengig av hva som er målet”, forklarer dokumentet.

Dokumentet forklarer også motivasjonen bak prosjektet på følgende måte: – “en nedgang i bruken av kontanter har fått oss til å vurdere om det, en gang i framtiden, vil være behov for et sett med nye attributter som sikrer et effektivt og robust betalingssystem, samt opprettholder tilliten til pengesystemet. Hvis svaret er ja, kan en CBDC kanskje være et passende tiltak for å korrigere svakheten som ellers kanskje vil oppstå. Det er ikke Norges Banks ambisjon å ta over kredittilbydelse fra banker. Et grunnleggende premiss er at eksistensen og scopen til en CBDC ikke må påvirke banker og andre finansinstitusjoners evne til å tilby kreditt.”

Sentralbanken sa også at den ville fortsette å utstede penger så lenge det finnes etterspørsel. Uansett hva slags preferanser Norge har for kontantløse betalinger, kan det hende etterspørselen snart synker til et nivå hvor det er mulig for landet å bevege seg til et fullstendig kontantfritt system.