Oljefondet forventes å fjerne gamblingaksjer fra porteføljen

13. juni 2018
Oljefondet

Statens pensjonsfond, med en verdi på 1 billion, er den største fondet i hele verden. Det ble etablert på 90-tallet, og har gjort store investeringer i olje og gass, og blir ofte referert til som Norges oljefond. To av opposisjonspartiene, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, har kommet med et forslag om at fondet må selge aksjer i gamblingrelaterte selskaper. For øyeblikket er fondets investeringer i gamblingsektoren estimert til rundt 21 milliarder kroner.

Fondet eier blant annet deler av MGM Resorts International, et amerikansk selskap selskap som driver casinohoteller i Las Vegas, New Jersey, og så videre. Endringen vil bli implementert som en del av den årlige gjennomgang av fondets policyer, men for øyeblikket er ikke støtten fra opposisjonspartiene nok til å få forslaget godkjent i Stortinget. Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (SP) må også stemme for forslaget dersom det skal tre i kraft.

Fondet er allerede forhindret fra å investere i selskaper som er involvert i brudd på menneskerettigheter. I tillegg kan midlene ikke brukes på selskaper som produserer tobakksprodukter, atomvåpen, og landminer, samt selskaper i kullbransjen.

For øyeblikket blir alle gamblingtjenester i Norge levert av to statlige selskap. All annen gamblingaktivitet, inkludert internasjonale nettspillplattformer, faller utenfor det regulatoriske rammeverket. Norske myndigheter begynte for noen få år siden å slå hardt ned på ulovlig gamblingaktivitet. Landet stod også i mot trenden med liberalisering av spillpolitikken som har bølget over hele Europa. Et eksempel på juridiske restriksjoner er forbudet rettet mot betalingstjenesteleverandører, som ikke får lov å behandle transaksjoner knyttet til gamblingselskaper uten lisens i Norge.

Bortsett fra de juridiske hindrene forsøker myndighetene også å lamme gamblingaktivitet på andre måter. For eksempel er gamblingreklame på TV svært begrenset, noe som tvinger selskapene til å finne andre kanaler å nå kundene på. Det siste forslaget om å la være å investere i gamblingselskaper, blir av mange ansett som en del av myndighetenes plan om å slå ned på gamblingsektoren.

Statlig eide Norsk Tipping og Rikstoto er lisensiert til å tilby gamblingtjenester i Norge. De tilbyr et bredt utvalg tjenester, inkludert et nasjonalt lotteri (Lotto) og oddsspill. Selskapene drives av Kulturdepartementet, og alle inntektene går tilbake til idrett og kultur i landet. Norge har ingen planer om å endre på gamblingmonopolet sitt med det første.