Paddy Power Betfairs resultater for Q1 2018

16. mai 2018
Paddypower betfair

Paddy Power Betfair er et pulserende bettingselskap som ble dannet etter sammenslåingen av Betfair og Paddy Power i 2016. Selskapet er notert på London-børsen, og er en del av FTSE 100-indeksen. Selv om selskapet opererer under forskjellige navn i Irland, Storbritannia og Italia, har det delt opp produktene og tjenestene sine i fire divisjoner; tippekiosker, nettspill, USA og Australia.

Den 2. mai publiserte Paddy Power Betfair sine økonomiske resultater for Q1 2018. Resultatene viser prestasjonen som selskapet står bak i tre-månedersperioden som ble avsluttet 31. mars 2018.

Omsetningen i Q1 2018

Ifølge de ureviderte tallene hadde bookmakerselskapet en omsetning på 4,4 milliarder norske kroner, noe som var en nedgang fra 4,5 milliarder norske kroner i samme periode i fjor. Ifølge selskapet kan 2 % av tapet tilskrives at kundeaktiviteten i Storbritannia og Irland sank etter en lang periode med lite bookmaker-vennlige sportsresultater mellom november og februar. Et høyt antall kanselleringer av hesteløp spilte også inn på den lave omsetningen. Til tross for dette var det en betydelig hjelp i den positive veksten i Australia, som gjorde at kvartalet ikke ble så verst likevel.

Kostnaden for salg fikk også en negativ påvirkning på rundt 54 millioner kroner. Årsaken er at nye skattesatser og avgifter for sportsbetting innført i 2017 ble annualisert. De totale driftskostnadene økte med 1 % i tråd med salg, mens 4 % ekstra ble brukt på markedsføring. Andre driftskostnader var like fjoråret.

Fortjenesten i Q1 2018

EBITDA – inntekt før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger for kvartalet falt med 8 % mot fjoråret. I Q1 2017 var EBITDA på 1,20 milliarder norske kroner, mens i 2018 var tallet 1,10 milliarder for samme periode. Ifølge selskapet er årsaken til fallet annualisering av nye bettingskatter, vekslingskurser mellom valutaer, avgifter og også selskapets oppstartskostnader i USA. Hvis man tar bort disse kostnadene, vil selskapets underliggende EBITDA være på nivå med fjoråret.

Paddy Power Betfair Company forventer at underliggende EBITDA for 2018 skal ligge på mellom 5,10 milliarder norske kroner og 5,38 milliarder. Årsaken til at selskapet forventer en økning i omsetning for året er på grunn av økte investeringer i Australia. Selskapet forventer ikke at nye skatter må betales i Australia i løpet av 2018. Fra kontantstrømrapporten viser at netto kassabeholdning per 31. mars var på 3,58 milliarder kroner. Selskapet planlegger å betale ut 5,43 milliarder kroner til aksjeeierne i løpet av de neste 12 til 18 månedene. Tilbakekjøp av aksjene vil starte i nær framtid, ifølge selskapet. Selskapet foretrekker å holde dette løftet gjennom en serie med tilbakekjøpsprogrammer som starter med en transje på 2,17 milliarder kroner. Dette vil komme i tillegg til den eksisterende utbyttepolicyen, som forblir uforandret – 50 % av fortjenesten etter skatt.