“Sri Lanka godt posisjonert for å bli ledende innen handel og maritim i Asia”

26. oktober 2020
Sri lanka

“Sri Lanka er en inngangsport til nesten 3 milliarder mennesker i Sør-Asia, Øst-Asia og resten av regionen. Landet ligger midt i flere av verdens travleste handelsruter, og derfor godt posisjonert for å bli en ledende hub for handel og maritim i Asia”.

Sitatet over kommer fra Norges ambassadør i Sri Lanka, Trine Jøranli Eskedal, da hun opptrådte som hovedtaler for deltakerne på Sri Lanka – Nordic Business Council den 21. september.

På møtet ble Prasath Mahalingam fra 99X Technology Limited enstemmig valgt som president for forretningsrådet Nordic Business Council, som fremmer samarbeid mellom selskaper fra Sri Lanka og de nordiske landene.

Ambassadøren sa også at å fremme samarbeidsavtaler mellom selskaper fra Norge og Sri Lanka, inkludert økt handel og investeringer, er en av hennes nøkkelprioriteringer:

– “Forholdet mellom Sri Lanka og Norge har bestått tidens tann og er sterkere i dag, fordi det alltid har vært basert på felles respekt og samarbeid.

Ved denne anledningen ønsker jeg spesielt å nevne “Match-Making-programmet som fikk støtte fra NORAD, og som ble implementert av Ceylon Chamber of Commerce for noen år siden. Dette prosjektet oppfordret norske selskaper til å investere og starte kommersielle samarbeid med partnere fra Sri Lanka. Over en periode på 15 år har dette gitt resultater i form av at 330 norske bedrifter har kommersielle interesser i, eller med selskaper fra, Sri Lanka. Programmet var bygd på ambassadens interesse for Hambantota Integrated Rural Development-programmet som gikk fra 1979 – 1999.

Det norske oljefondet, som styres av den norske sentralbanken, har totalt $114 millioner i investeringer i aksjer i selskaper fra Sri Lanka ved utgangen av 2019. Disse investeringene består av aksjer i 20 forskjellige selskaper.”

Ambassadøren sa videre at nå, på et tidspunkt hvor tradisjonelle samarbeid opplever nedgang, er det å øke handelen og kommersielle samarbeid de viktigste fokusområdene for samarbeidet mellom Norge og Sri Lanka. Landet har mange muligheter til å styrke eksporthandelen sin, og å investere i nye nisjemarkedet og -produkter. Hun konkluderte med at den norske ambassaden ser fram til å fortsette sitt partnerskap med NORDIC Business Council og støtte Sri Lanka med sin videre utvikling framover.

Den avtroppende presidenten, Merrick Gooneratne, satte pris på støtten gitt til lokale eksportører gjennom “Sri Lanka – Norge Matchmaking-programmet”, og bad om videre støtte fra Norge til å gjennomføre lignende programmer for å videreutvikle både handel og investeringer mellom Sri Lanka og de nordiske regionene.

Prasath Mahalingam fra 99X Technology Ltd. ble valgt som president for komiteen, mens Jehan Perinpanayagam fra Infomate (Pvt) Ltd., og Andre Fernando fra MAC Holdings (Pvt) Limited ble valgt som visepresidenter. Resten av komitemedlemmene består av Indika Abeykoon fra Aitken Spence Travels (Pvt) Ltd., Sarath Weerasuriya fra Alpha Industries (Pvt) Ltd., Bobby J. Hansen fra Columbus Tours (Pvt) Ltd., Ousman Anthony fra John Keells IT og Maleena Awn fra Wilhelmsen Meridian Navigation Limited, som alle ble valgt for perioden 2020 – 2021.

De bilaterale forretningsrådene er en integrert del av Ceylon Chamber of Commerce, og spiller en viktig rolle for å fremme internasjonal virksomhet og handel. Hovedaktiviteten til rådene er å utvikle virksomheten mellom Sri Lanka og partnerlandet. Ceylon Chamber driver 20 bilaterale forretningsråd med hovedmål om å fremme handel og investeringer, felles foretak, og tjenester inkludert turisme mellom Sri Lanka og de respektive landene. Det første forretningsrådet, mellom Sri Lanka og Japan, ble startet i 1979. Siden den gang har ytterligere 19 forretningsråd blitt etablert for å hjelpe Ceylon Chamber of Commerce med å nå målene sine.

Forretningsrådet mellom Sri Lanka og de nordiske regionene ble etablert i 2001, for å fremme handel og investeringer i turisme og tjenester mellom Sri Lanka og Danmark, Finland, Sverige og Norge – og vice versa. Forretningsrådet er fortsatt en viktig link mellom Sri Lanka og de nordiske landene, for å utvikle nye initiativer og områder for samarbeid når det kommer til både handel, turisme og investeringer. Medlemmene i forretningsrådet består av et bredt spekter selskaper, involvert i alt fra infrastruktur og logistikk til finansielle tjenester, turisme og underholdning, import og eksport, produksjon og telekommunikasjon.