Svensk kryptotrader betalte $1 million i skatt

22. februar 2019
Svensk kryptotrader betalte 1 million i skatt

Kryptovalutamarkeder og deres brukere blir mer og mer regulert av de respektive myndighetene, samt internasjonal lovgivere. Noen land går mildt til verks, mens andre tar en litt mer radikal rute. Steder som Kina og Sør-Amerika er noen av de minst kryptovennlige stedene på jorda. Mange har vært bekymret for at denne graden av involvering underminerer hele formålet som kryptovalutaene ble skapt for.

Andre er ikke så pessimistiske. Mange tradere, markedsanalytikere og leverandører ser på disse prosessene som helt normale. De sier at dette er en utvikling som var forventet helt fra begynnelsen av. For at kryptovaluta og blokkjedeteknologi skal finne sin plass i det moderne samfunnet, må de integreres inn i samfunnets prosesser og regler. Regler, som ofte er begrensende, brukes også til å forhindre svindel, beskytte mennesker og gi framvoksende markeder som dette større gjennomsiktighet.

En umulig pris å betale

Det er imidlertid en trader som har lært på den harde måten hva som kan skje når systemet misbrukes. I følge svenske medier vil en lokal kryptovalutainvestor få en skatteregning fra myndighetene som tilsvarer 300 % av fortjenesten han har tjent på krypto. Investoren det er snakk om, identifisert som Linus Dunker, sier han vil få en regning på 1 million amerikanske dollar fra myndighetene. I følge rapportene tradet Dunker kryptovaluta for 2,9 millioner amerikanske dollar de siste fem årene, gjennom titusenvis av transaksjoner.

Han hevder at skatteregningen vil være tre ganger så stor som pengene han tjente på sine år som kryptotrader. Han sier det er resultatet for å ikke rapportere inn prisen han betalte for krypto. Pengene Dunker skylder de svenske myndighetene tilsvarer rundt 8 millioner norske kroner. Skatten er en slags bot for tusenvis av kjøp gjort siden 2014, uten å rapportere dem inn.

Investoren sier at de svenske myndighetene vil bøtelegge ham basert på «nullkost»-prinsippet som en bedrift, noe som dobler skatteplikten hans. Det skjer fordi han ikke rapportere prisen for tokens han har kjøpt opp gjennom årene. Dunker frykter at myndighetene ikke gjør jobben sin, og oppfordrer mennesker til å skjule aktivitetene sine i frykt for ubetalelige skatter i stedet for å forme den nye bransjen til en lovlydig en.

«Jeg kommer til å betale 300 prosent av fortjenesten i stedet for 30 prosent. Det burde ikke være lovlig.»

Dunker hevder også at representanter fra skattemyndighetene besøkte ham, gravde rundt og skrev ned alt mannen eide, inkludert bil, hytte, TV, navnet på hunden. Traderen er ikke sikker på hva han skal gjøre. I følge rapportene kontaktet han skattemyndighetene på eget initiativ, men kunne ikke forestille seg at boten ville bli så stor. Han forsøkte å gjøre det rette ved å kontakte dem.

Myndighetene letter på sløret om undersøkelsen

Henrik Kisterud, som jobber som kontrollørkoordinator, benekter Dunkers påstander og sier de fortsatt ikke er sikre på beløpet mannen vil bli tvunget til å betale. Men de er sikker på påstandene om traderens aktiviteter. Myndighetene er overbevist om at deres behandling av folk som Dunker vil være rettferdig og i henhold til loven. «Vi skal ikke være bombastiske og si at vi er 100% sikre. Men vi tror vi har et godt grunnlag fra disse undersøkelse, hvor vi har bedømt forretningsaktivitetene.»