Svenska Spel vil forebygge kampfiksing i Sverige

6. mars 2020
Svenska spel

I Sverige har det blitt fremmet et forslag om strengere regulering av bettingmarkedet, for å forebygge kampfiksing i svensk idrett. Svenska Spel mener Spelinspektionens forslag ikke er strengt nok.

Den svenske spillregulatoren, Spelinspektionen, har lagt fram et forslag til regulering med mål om å bekjempe kampfiksing i landet. Blant annet inkluderer forslaget et forbud mot å tilby spillobjekter på regelbrudd i idrett, som for eksempel at en bestemt spiller skal pådra seg et gult eller rødt kort i løpet av en kamp, eller tilsvarende regelbrudd i andre idretter.

I en gjennomgang av forslaget 14. februar, kom Svenska Spel med en rekke innspill til forslaget, som de mener ikke er strengt nok til å oppnå ønsket effekt. Administrerende direktør, Patrik Hofbauer, sa at tiltakene ikke er strenge nok til å beskytte verken idrettene, forebygge at kampfiksing pågår i Sverige, eller bidrar til å styrke sikkerheten til forbrukerne: – “Det vil kreve langt strengere tiltak enn dette for å bekjempe kampfiksing i Sverige. Et av forslagene er å forby spillobjekter som kan bli manipulert av utøverne. Dette forslaget tilbyr kun en tilsynelatende beskyttelse, men vil i praksis ikke ha særlig effekt. Derfor foreslår Svenska Spel heller en strengere innstramming av reguleringen, og håper at Spelinspektionen vil vurdere synspunktene våre nøye.”

Videre sier Hofbauer at det er bra at Spelinspektionen ønsker å forby betting på enkelte aspekter i de ulike idrettene, men at forbrukerne fortsatt vil kunne spille på andre hendelser som er minst like lette å manipulere: – “Det er like enkelt å manipulere pengespill på innkast og cornere som det er på gule og røde kort. Dermed er det vanskelig å se poenget med dette tiltaket. Vi mener i stedet at spill på alle hendelser i et arrangement som enkelt kan manipuleres burde forbys.”

Svenska Spel er også bekymret for at de foreslåtte tiltakene kun vil gjelde for arrangementer som arrangeres i Sverige, og at det dermed i praksis ikke vil påvirke verken forbrukerne, bettingoperatørene eller de som driver med kampfiksing i særlig stor grad – bare flytte problemet utenlands. Deres forslag er at alle hendelser i en kamp eller konkurranse som kan manipuleres skal bli forbudt, og at forbudet skal gjelde alle bettingoperatører med lisens i Sverige. Med det mener Svenska Spel at dersom en bettingoperatør ønsker å inneha en svensk lisens, er de nødt til å fjerne manipulerbare spill også på arrangementer som avholdes i utlandet. På denne måten vil svenske forbrukere bli beskyttet mot kampfiksing i langt større grad enn i dag.

Et annet aspekt som Svenska Spel fokuserte på var å ilegge bettingoperatørene begrensninger for hvor lavt amatørnivå det er lov å tilby spillobjekter på. Jo lavere nivå, jo lettere blir det for bakmenn å organisere kampfiksing. Dersom forslaget deres blir en realitet vil det i framtiden eksempelvis ikke bli mulig å satse penger på svensk 5. divisjon for herrer. Svenska Spel tar kampfiksing på alvor, og har nå innført spillstopp på alle kamper hvor det svenske fotballaget Syrianska FC er involvert. De har mottatt flere bekymringsmeldinger om kampfiksing rundt klubben, og etter en gjennomgang av klubbens økonomi anser de risikoen for kampfiksing som høy. Dermed er det per nå ikke mulig å tilby pengespill på spillobjekter som involverer Syrianska FC gjennom Svenska Spel.